Inverter hòa lưới KACO 3 pha 15KW

Liên hệ

Inverter hòa lưới KACO 3 pha 15KW là bộ biến tần cho năng lượng mặt trời 3.0 TL3 – 15.0 TL3, đi kèm với bộ theo dõi 2 MPP với tất cả các cấu hình. Thiết kế có thể hiểu được của hệ thống điện mặt trời có mô-đun trong tay cầm. Thêm vào đó là phạm vi rộng của điện áp đầu vào từ 200 V đến 800 V, cấu trúc nhiều chuỗi.