Inverter hòa lưới KACO 3 pha 10KW

Liên hệ

Inverter hòa lưới KACO 3 pha 10.0KW là bộ biến tần cho năng lượng mặt trời 3.0 TL3 – 10.0 TL3, đi kèm với bộ theo dõi 2 MPP với tất cả các cấu hình. Thiết kế có thể hiểu được của hệ thống điện mặt trời có mô-đun trong tay cầm. Thêm vào đó là phạm vi rộng của điện áp đầu vào từ 200 V đến 800 V, cấu trúc nhiều chuỗi.